Lesuren

 
 
De lessen gaan door op dinsdag en donderdag.
Dinsdag en donderdag telkens van 20u00 tot 21u00.
 
 
 
Wij werken niet in groepen, maar als één roedel.
Een hond leert maar hondenmanieren van zijn soortgenoten.
Verschillende rassen en leeftijden worden samen gebracht,
 terwijl de baasjes onderwezen worden in het leren lezen en begrijpen van het gedrag van hun en andere honden.
 
 Wanneer wij de taal van de hond spreken bereiken we snel veel meer.
 Zo wordt er samen gespeeld, gewerkt en geleerd.
 
Alles wordt stapsgewijs aangeleerd voor zowel puppy als wat oudere hond.
 Specifieke problemen worden aangepakt zoals bijvoorbeeld het happen naar wielen, het opspringen tegen mensen enz.....